Metoda Warnkego

METODA WARNKEGO

Metoda Warnkego została stworzona przez Freda Warnke, według którego jedną z najważniejszych przyczyn trudności w uczeniu się są zakłócenia słyszenia centralnego. Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego dotyczy zaburzenia pracy słuchu wynikające z problemów na poziomie Centralnego Układu Nerwowego, przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej. F. Warnke uważa, że deficyty w zakresie prawidłowego zautomatyzowania przetwarzania spostrzeżeń można zredukować stosując odpowiedni trening.

Metoda Warnkego Wrocław

Jedną z możliwych przyczyn trudności w nauce jest dysleksja. Charakteryzuje się ona zaburzeniem rozwoju zdolności czytania i poprawnej pisowni, którego nie da się wyjaśnić upośledzeniem umysłowym lub nieodpowiednią opieką edukacyjną.

Badania przeprowadzone przez prof. Tewesa w Thüringen wykazały redukcję błędów u dzieci z problemami w nauce nawet o 40% w wyniku treningu Metodą Warnkego.

W terapii ważna jest systematyczność- treningi powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Metoda Warnkego- diagnoza

Diagnoza Metodą Warnkego obejmuje m.in. test 8 funkcji podstawowych, których automatyzacja bywa zaburzona u osób z problemami dyslektycznymi. Są to:

 • -próg kolejności wzrokowej- funkcja ważna  przy precyzyjnej segmentacji ciągów bodźców wzrokowych
 • -próg kolejności słuchowej- zdolność ważna przy precyzyjnej segmentacji ciągów bodźców słuchowych
 • -słyszenie kierunkowe- istotne przy spostrzeganiu lub ignorowaniu lokalizacji dźwięków
 • -różnicowanie tonów- zdolność ważna dla rozpoznawania głosek i dekodowania melodii mowy
 • -synchroniczne wystukiwanie rytmu- odzwierciedla efektywność koordynacji półkul mózgowych
 • -czas reakcji z wyborem- umiejętność szybkiego i trafnego rozpoznawania fonemów (głosek) i grafemów (liter)
 • -test wzorca częstotliwości- przekładanie melodii mowy na informację, szybkie i trafne odgraniczanie od siebie i dekodowanie głosek
 • -test wzorca czasowego- przekładanie rytmu mowy na informację, segmentowanie ciągłego potoku mowy
 • Ponadto podczas diagnozy Metodą Warnkego sprawdzane są także inne umiejętności, takie jak:

 • -koordynacja oko-ręka- ważna dla dokładnej grafomotoryki
 • -czytanie pseudotekstów (tekstów pozbawionych znaczenia)- zdolność istotna przy szybkim czytaniu i tworzeniu wewnętrznych obrazów
 • -zapamiętywanie krótkotrwałe- istotna przy czytaniu ze zrozumieniem i rozumieniu języka w ciągłym potoku mowy
 • -selektywność percepcji (różnicowanie głosek)- ważna do bezbłędnego rozróżniania głosek (zwłaszcza spółgłosek) o podobnym brzmieniu
 • -spostrzeganie dynamiczne- umiejętność ważna przy niezakłóconym szybkim czytaniu
 • literowanie wzrokowe- zdolność potrzebna do opanowania prawidłowej pisowni.

Terapia Metodą Warnkego w Gabinecie CogniStrefa obejmuje trening 8 funkcji podstawowych.