O mnie

Dorota Mączka

Absolwentka Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem terapeutą EEG-biofeedback II stopnia.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki QEEG oraz prowadzenia terapii EEG-biofeedback i terapii Metodą Warnkego.

Ukończone kursy:

 • -EEG- biofeedback II stopnia (Fundacja Promyk Słońca)
 • -Sprzężenie zwrotne jako podstawa terapii (Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński)
 • -Racjonalna Terapia Zachowania (A. Hottowy)
 • -Metoda Warnkego®- kurs podstawowy (BIOMED)
 • -Podstawy techniki i oceny zapisu EEG (dr K. Smyk)
 • -Warsztaty kliniczne Akademii Neuroterapii „Neuroterapia EEG-biofeedback w  oparciu o interpretację zapisu EEG na każdym stadium postępowania z   pacjentem”– eksperckie szkolenia w oparciu o standardy praktyki światowych   organizacji zrzeszających Neuroterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Neuroterapii (cz. II, III, IV, V i VI)
 • -Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu Rehacom (BIOMED)
 • -Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life  – 3miesięczny kurs on-line (The University of Chicago)

Dodatkowe szkolenia:

 • „Mózg dziecka i jego funkcje”
 • „Co badania obrazowania mózgu mówią nam dziś o zaburzeniach neurorozwojowych?”
 • „Leworęczność – od asymetrii mózgu do problemów w klasie szkolnej”
 • „Trening słuchowy wg Metody Warnkego® Zastosowanie i skuteczność interwencji terapeutycznej „
 • „Choroby wieku dziecięcego i problemy w nauce wg Totalnej Biologii „
 • „Wpływ technologii cyfrowych na rozwój i ogólne funkcjonowanie dzieci i młodzieży”
 • „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat”
 • „Objawy psychosomatyczne u dzieci”
 • „Emocje dziecka- lęk”, „Dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole”
 • „Sposoby rozładowywania napięć emocjonalnych u dzieci”
 • „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole”, „Profile sensoryczne dzieci z ADHD”
 • „Adjunctive interventions for use with Biofeedback and Neurofeedback” (Donald Moss, PhD)
 • „Enhancing heart rate variability biofeedback with mindfulness and self-compassion (Inna Khazan, PhD)
 • „Reduce TechStress by Enhancing Healthy Working at the Computer with Biofeedback” (Erik Peper, PhD)

Moja oferta w gabinecie CogniStrefa:

 • -Diagnoza EEG biofeedback : badanie QEEG 
 • -Terapia EEG biofeedback dla dzieci i dorosłych
 • -Diagnoza i terapia dysleksji oraz APD Metodą Warnkego

  Certyfikaty: