O mnie

Dorota Mączka

Absolwentka Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem Neuroterapeutą II stopnia.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki QEEG oraz prowadzenia terapii EEG-biofeedback i terapii dysleksji Metodą Warnkego.

Wielokrotnie brałam udział w warsztatach klinicznych z elementami superwizji „Neuroterapia EEG-biofeedback w oparciu o interpretację zapisu EEG na każdym stadium postępowania z pacjentem”– eksperckie szkolenia w oparciu o standardy praktyki światowych organizacji zrzeszających Neuroterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Neuroterapii. Uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu podstaw techniki i oceny zapisu EEG. Brałam także udział w konferencji szkoleniowej pt. „Sprzężenie zwrotne jako podstawa terapii” organizowanej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Ukończyłam kurs podstawowy z Metody Warnkego (terapia dysleksji) oraz szkolenie z systemu RehaCom. Zrealizowałam z wyróżnieniem trzymiesięczny kurs on-line „Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life” (The University of Chicago). Ukończyłam również kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). Brałam także udział w warsztatach Totalnej Biologii o tematyce chorób dziecięcych. 

Uczestniczyłam dodatkowo w następujących szkoleniach:

 • „Mózg dziecka i jego funkcje”
 • „Co badania obrazowania mózgu mówią nam dziś o zaburzeniach neurorozwojowych?”
 • „Leworęczność – od asymetrii mózgu do problemów w klasie szkolnej”
 • „Trening słuchowy wg Metody Warnkego® Zastosowanie i skuteczność interwencji terapeutycznej. „
 • „Wpływ technologii cyfrowych na rozwój i ogólne funkcjonowanie dzieci i młodzieży”
 • „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat”
 • „Objawy psychosomatyczne u dzieci”
 • „Emocje dziecka- lęk”, „Dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole”
 • „Sposoby rozładowywania napięć emocjonalnych u dzieci”
 • „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole”, „Profile sensoryczne dzieci z ADHD”
 • „Adjunctive interventions for use with Biofeedback and Neurofeedback” (Donald Moss, PhD)
 • „Enhancing heart rate variability biofeedback with mindfulness and self-compassion (Inna Khazan, PhD)
 • „Reduce TechStress by Enhancing Healthy Working at the Computer with Biofeedback” (Erik Peper, PhD)

Moja oferta w gabinecie CogniStrefa:

 • -Diagnoza EEG biofeedback : QEEG 2-kanałowe
 • -Terapia EEG biofeedback dla dzieci i dorosłych
 • -Diagnoza oraz terapia dysleksji Metodą Warnkego

  Certyfikaty: